Az Ajánlatunk

Mi a Puffing?

A biológiai anyagok (pl. gyümölcsök és zöldségek) szárítására használt puffing technológia innovatív megoldásokat igényel. A MIVAC-3 többdobos vákuumszárítógép egy ilyen egyedülálló technológiai berendezés.

A hagyományos szárítógépeknél (szalag-, dob- vagy kamrás) a szárítási folyamat végső szakaszában, amikor az anyag páratartalma már 20% alatt van, nagyon lassú (akár több órán át is tart), és a szárított anyag hőmérséklete magas. Ez negatív hatással van a szárított termékek minőségére - az anyag elveszíti a biológiailag aktív összetevőit és mindenekelőtt a vitaminokat.

Ezzel ellentétben, a szárítási folyamat csökkentett nyomáson történő végrehajtása, amikor a folyamatkamrában megfelelően megválasztott intenzítású teljesítményű energia ellátását biztosítunk, lehetővé teszi a különleges tulajdonságokkal rendelkező, hagyományos módszerekkel elérhetetlen szárítmányok kinyerését. A MIVAC-3 szárítóban végrehajtott eljárás során a szárított termék minőségét befolyásoló minden kedvezőtlen tényezőt kiköszöbölünk. A szárítási folyamat nagyon gyors (általában 1-3 percig tart) továbbá, mivel a kamrában alacsony nyomás uralkodik a víz forráspontja és így az anyag hőmérséklete a szárítási folyamat során jelentősen csökken.

Ennek a terméknek a fő jellemzője a szárított gyümölcs- vagy zöldségdaraboknál fellépő úgynevezett „Puffing” hatás. Azzal a módszerrel előállított szárítmány egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: a biológiailag aktív összetevők megmaradnak, a szerkezete porózus (ropogós), erősen higroszkópos.


Hogyan is múködik ez?

A MIVAC-3 többdobos mikrohullámú szárítóban a SZÁRÍTÁSI FOLYAMAT három ciklusra oszlik.

1. Puffing eljárás
A magas frekvenciájú Tesla generátorok közelében elhelyezett, csökkentett nyomással rendelkező dobban lévő anyagot a szolgáltatott energia melegíti. A dielektromos dobban uralkodó nyomás megfelelő csökkentése lehetővé teszi a gyors szárítási folyamat alkalmazását a feldolgozott anyagnál viszonylag alacsony hőmérsékleten (pl. 40-60 ° C fokon), ami lehetővé teszi a nagyon jó minőségű paraméterekkel rendelkező termékek előállítását. A megfelelően megválaszott idejű és intenzítású szárítási ciklus után - az anyaggal teli dob új helyzetbe kerül, az energiaellátó zónán kívül.

2. A stabilizációs ciklus
A forgó dobban lévő anyagot csökkentett nyomáson tartják. Még mindig zajlik elparologtatási folyamat, ami miatt csökken a szárítmány hőmérsékletéte. A sűrített szerves cukrok megszilárdulnak és stabilizálják a szárított anyagok (kockák, pelyhek stb.) méreteit.

3. A folyamat befejezése
A csövet a szárítmánnyal együtt olyan helyzetbe helyezik, amelyben a dob forgása kikapcsolódik. A dob belsejébe juttatják a levegőt és a szárított anyagot eltávolítják a dobból. Ezután ugyanabba a dobba új adag anyagot helyeznek be.

A kidolgozott eljárás lehetővé teszi a leírt ciklusok egyidejű végrehajtását három, a szárító fémkamrában időszakosan mozgó csőben – az egyik csőben a szárítási folyamat (mikrohullámokkal történő melegítés), a másodikban a termék stabilizációs folyamata, a harmadikban pedig az adag anyag kirakása és berakása történik. A leírt megoldás lehetővé teszi a nagyfrekvenciás Tesla-generátorok optimális kihasználasát - olyan generátorok egy készletét használják egymást után a szárítmány szárítására minden egyes csöben. Ez jelentősen kihat az egy szárítóban végzett szárítási folyamat hatékonyságára.


Egyedi technológia

A puffing innovativitása egyedülálló technikai megoldások megvalósításából ered. A leírt eljárás egy kivételes felépítésű szárítógépben, a dobok speciális meghajtásával valósul meg. Továbbá a dobok fémkamrán belüli rendszeres mozgásával és egy komplex vákuumrendszerrel, amely lehetővé teszi a levegő szinkron kiszivattyúzását az egyes csövekből és azok levegőztetése a megfelelő pillanatokban.
Mi a MIVAC-3?

MIVAC-3 XSA 80 szárítógép egy fémkamrában elhelyezett három darab dielektromos dobból áll, mi mellett a szárítandó anyaggal feltöltött dielektromos forgó dobokat időszakosan mozgatják azon kamrán belül. A MIVAC-3 XSA 80 berendezés egy olyan szerkezet, ami lehetővé teszi a szárítási folyamat ipari mértékű végzését. A berendezés kiépített automatikai rendszerekkel felszerelt és kezelését egy személy végezheti. A MIVAC-3 gépet teljes technológiai sorral (csomagológép nélkül) kinálják.A szárítógép eredeti kiépítésű és a segitségével végzett szárítási technológiák szabadalmi bejelentéssel védettek. A MicroFood cég nemcsak magát a technológiát, hanem egy teljes technológiai sor szállítását és összeszerelését vállalja, felügyeli az üzembehelyezését is. A licenc megvásárolható. Tanácsadást biztosítunk mind a puffing, mind a technológiai sor üzemeltetésének tekintetében.
* 1 ajánlat nem vonatkozik a csomagoló modulra

Technológiai mappa megtekintése